Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK)

Językoznawstwo kognitywne w roku 2021