Pierwszy cyrkularz

Językoznawstwo kognitywne w roku 2020

Łódź, 24-26 września 2020 r.

Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego zapraszają do udziału w dorocznej konferencji Językoznawstwo kognitywne w roku 2020.

Konferencja odbędzie się w dn. 24-26 września 2020 r. (czwartek-sobota) w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej 171/173 (http://filolog.uni.lodz.pl/).

Tematyka konferencji

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania propozycji referatów i sesji tematycznych związanych z następującymi zagadnieniami językoznawstwa kognitywnego:

 • doświadczeniowe aspekty znaczenia
 • ucieleśnienie znaczenia
 • multimodalność
 • konstrukcje pojęciowe (metafora, metonimia, interakcja metafory i metonimii, teorie przestrzeni mentalnych i amalgamatów) z perspektywy synchronicznej i diachronicznej
 • schematy wyobrażeniowe
 • kategoryzacja w języku i językoznawstwie
 • pojęcia uniwersalnie i specyficzne dla kultur i języków (przestrzeń, czas, umysł, moralność, jaźń, emocje, itd.)
 • relatywizm językowy
 • teorie ram semantycznych i ideacyjnych modeli poznawczych
 • rola kontekstu językowego
 • kognitywne aspekty przekładu
 • kognitywne aspekty komunikacji niewerbalnej
 • gramatyka kognitywna (kategorie, konstrukcje, gramatykalizacja)
 • kategorie pojęciowe w sztuce, kulturze i polityce

Referaty

Propozycje referatów prosimy nadsyłać na adres ptjk2020@uni.lodz.pl do 15 kwietnia 2020 r. Każde streszczenie (ok. 500 słów wraz z bibliografią w formacie APA) zostanie poddane recenzji. Informacja o przyjęciu lub odrzucenie referatu zostanie wysłana do 15 maja 2020 r. Każdy prelegent będzie miał do dyspozycji 20 minut oraz 10 minut na dyskusję. Można wygłosić tylko jeden referat. Językami konferencji są angielski i polski.

Sesje tematyczne

Termin zgłaszania sesji tematycznych upływa 15 marca 2020. Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu propozycji zostanie przekazana do 20 marca 2020. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł sesji, opis (w granicach 300 słów, włączając bibliografię w formacie APA) oraz listę uczestników. Po przyjęciu propozycji sesji tematycznej wchodzące w jej skład referaty należy zgłosić indywidulanie, aby zostały poddane recenzji.

Publikacje

Organizatorzy planują wydać w zagranicznym wydawnictwie dwa tomy tematyczne z wybranymi poddanymi recenzji artykułami (rok 2021 lub 2022). Planowany jest też numer specjalny czasopisma Lodz Papers in Pragmatics w roku 2023. Ponadto zachęcamy uczestników do składania tekstów do czasopisma LaMiCuS – Language, Mind, Culture and Society ukazującego się w formacie elektronicznym pod patronatem PTJK.